Autorská práva a autorská práva

Používání a distribuce souborů

Stránky voicebot.su patří mezi bezplatné internetové zdroje, informace a obsah, které jsou volně přístupné.

Všechny zvukové soubory dostupné na voicebot.su byly převzaty ze svobodných a otevřených zdrojů nebo ze zdrojů, stránek, nosičů a dalších zdrojů, které jsou svobodné nebo se tak označují.

Tento materiál chráněný autorskými právy je určen výhradně k soukromému, průzkumnému poslechu bez možnosti dalšího využití.

Správa stránek vždy dbá na to, aby byl obsah z hlediska ochrany autorských práv co nejbezpečnější.

Při stahování zvukových souborů z těchto stránek však musíte mít na paměti, že zveřejněním materiálů na vlastních zdrojích nebo jiných zdrojích, které nejsou ve vašem vlastnictví, stejně jako veřejným používáním, kopírováním, publikováním, vysíláním a používáním zvukových souborů pro komerční účely, nesete všechny možné důsledky a rizika spojená s nakládáním s těmito držiteli práv sami!

Veřejné přehrávání a online vysílání ze stránek webu identifikovaného autora audio obsahu - je zakázáno!

Neudělujeme žádné licence, prohlášení ani záruky ohledně vhodnosti jakéhokoli zvukového obsahu jako "zcela volného" nebo "volného k použití".

O používání hudby na Youtube

Pro použití hudby a zvuků na Youtube můžete potřebovat další práva nebo můžete být nuceni přidat autorská práva do popisu!

Dokumenty a odkazy zpět

Neudělujeme žádné oficiální licence ani jiné dokumenty k používání zvukových materiálů získaných z těchto stránek.

Umístěním odkazu na naše stránky (nebo souboru získaného z našich stránek) na vlastní zdroje nebo zdroje třetích stran přebíráte veškerou odpovědnost za případné nároky skutečných držitelů autorských práv!

Zásady DMCA

Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál zveřejněný na voicebot.su porušuje vaše autorská práva, můžete v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zaslat upozornění s žádostí o odstranění materiálu nebo uzavření přístupu na stránku se sporným materiálem.

Přihlášení
Přihlášení
Vstup přes:
Obnovení hesla
Obnovení
Registrace
aktualizace

Zaregistrujte se
Zaregistrujte se prostřednictvím:
Stahování ...