Szolgáltatási feltételek

1. Általános feltételek

Ez az adatkezelési szabályzat a 2006.07.27-i szövetségi törvény követelményeinek megfelelően készült. №152-ФЗ "A személyes adatokról" és meghatározza a személyes adatok feldolgozásának rendjét és a személyes adatok biztonságának biztosítására vonatkozó intézkedéseket, amelyeket a honlap adminisztrációja (továbbiakban - Üzemeltető) vállal.

1. Az Üzemeltető tevékenységének legfontosabb céljának és feltételének tekinti az emberi és polgári jogok és szabadságok tiszteletben tartását a személyes adatok kezelése során, beleértve a magánélethez, a személyi és családi titokhoz való jog védelmét.

1.2. Az Üzemeltető jelen személyesadat-feldolgozási politikája (a továbbiakban: a "Politika") minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Üzemeltető a weboldal látogatóiról szerezhet meg. https://voicebot.su/.

2. A politikában használt alapfogalmak

2.1. Személyes adatok automatizált feldolgozása - személyes adatok feldolgozása számítástechnikai eszközökkel;

2.2. A személyes adatok zárolása - a személyes adatok feldolgozásának ideiglenes felfüggesztése (kivéve, ha a feldolgozás a személyes adatok tisztázásához szükséges);

2.3. Weboldal - grafikai és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok összessége, amelyek az interneten egy hálózati címen elérhetővé válnak. https://voicebot.su/;

2.4. Személyes adatok információs rendszere - a személyes adatok adatbázisaiban tárolt személyes adatok összessége, valamint a feldolgozásukhoz szükséges információs technológia és technikai eszközök biztosítása;

2.5. A személyes adatok azonosításának megszüntetése olyan művelet, amely további információk felhasználása nélkül lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a személyes adatok egy adott felhasználóhoz vagy a személyes adatok más alanyához tartoznak-e;

2.6. Személyes adatok feldolgozása - a személyes adatokkal automatizálással vagy anélkül végzett bármely művelet (művelet) vagy műveletek összessége, beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, összegyűjtését, tárolását, pontosítását (frissítését, módosítását), kivonatolását, felhasználását, továbbítását (terjesztését, rendelkezésre bocsátását, hozzáférését), anonimizálását, zárolását, eltávolítását, megsemmisítését;

2.7. Az üzemeltető - állami szerv, önkormányzati hatóság, jogi személy vagy magánszemély, aki önállóan vagy más személyekkel együtt szervezi és (vagy) végzi a személyes adatok kezelését, valamint meghatározza a személyes adatok célját, a kezelendő személyes adatok összetételét, a személyes adatokkal végzett műveleteket (műveleteket);

2.8. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve a weboldal egy adott vagy azonosítható felhasználójára vonatkozik. https://voicebot.su/;

2.9. Felhasználó - a weboldal bármely látogatója https://voicebot.su/;

2.10. A személyes adatok átadása a személyes adatok egy bizonyos személy vagy személyi kör számára történő átadása;

2.11. Személyes adatok terjesztése - minden olyan cselekmény, amelynek célja a személyes adatok nyilvánosságra hozatala személyek korlátlan körének (személyes adatok továbbítása) vagy a személyes adatok megismerése személyek korlátlan körének, beleértve a személyes adatoknak a médiában való közzétételét, az információs és távközlési hálózatokban való elhelyezését vagy a személyes adatokhoz való hozzáférés bármilyen más módon történő biztosítását;

2.12. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása - személyes adatok továbbítása egy külföldi országban egy külföldi hatóság, egy külföldi magánszemély vagy egy külföldi szervezet részére;

2.13. Személyes adatok megsemmisítése - minden olyan művelet, amelynek során a személyes adatok helyreállíthatatlanul megsemmisülnek, és a személyes adatok tartalma a személyes adatok információs rendszerében nem állítható helyre, és (vagy) a személyes adatok tárgyi adathordozókon megsemmisülnek.

3. A hangfelvételi korlátok megvásárlása

3.1. Előfizetés szinkronizálásra. Bármennyi rubel egy előfizetés egy hangosbeszélőre egy felhasználási korlátozással. Az előfizetés használatának korlátját a rubel összege és a használatuk díjai határozzák meg, amelyek az oldalon láthatók. https://voicebot.su/price/

3.2. A szinkronizálási előfizetés megvásárlásával az Előfizető elfogadja, hogy az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 429.4. cikke értelmében az előfizetést attól függetlenül megfizeti, hogy az előfizetésnek megfelelő szolgáltatásokat igényli-e vagy sem, és hogy a részben vagy teljesen fel nem használt előfizetésekért nem jár visszatérítés.

3.3. A hangutasítások előfizetése a vásárlástól számított 186 napig érvényes. Ha az előfizető 365 napon belül nem használja fel a megvásárolt limiteket, akkor azok törlésre kerülnek.

3.4. Bármilyen mennyiségű limit megvásárlásával Ön csatlakozik ehhez az előfizetési megállapodáshoz.

3.5. A hangsávra történő előfizetéssel a felhasználó megerősíti, hogy teljes mértékben elolvasta és elfogadja ezeket a szabályokat.

3.6. Fizetés egy előfizetés szinkronizálás, a Felhasználó megerősíti, olvassa el a szolgáltatásról szóló információkat, ellenőrizte a munka a szolgáltatás, és az eredmények alapján a teszt Szolgáltatás megfelel az elvárásainak (beleértve a képességek és a munka minősége).

3.7. A szolgálat korlátokat állapít meg a szinkronizálással kapcsolatban. A rubel a szövegről beszédre történő elbeszélés karakterkorlátjának felel meg. Az oldalon rögzített karakterek számának rubelben kifejezett díjszabása https://voicebot.su/price/.

3.8. A szolgáltatás tesztelési díja 5 rubel. A regisztrációt és a fiók aktiválását követően a felhasználó belső számlája 20 rubellel ingyenesen feltöltődik.

3.9. Javasoljuk a Felhasználónak, hogy a regisztráció után kiosztott 20 ingyenes rubelt használja fel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Szolgáltatás teljes mértékben megfelel a Felhasználó elvárásainak.

3.9.1. A Felhasználó általi fizetés ténye megerősíti, hogy ellenőrizte a Szolgáltatás munkáját (beleértve a munka képességeit és minőségét).

3.9.2. A rubeleket a fizetés után azonnal jóváírják a számlán.

3.10. A limitek megvásárlásának ténye annak megerősítése, hogy a Felhasználó elégedett a hangfelvétel minőségével, és hajlandó 186 napon belül felhasználni a hangfelvételre biztosított limitet.

3.11. A fel nem használt rubeleket nem térítjük vissza, mivel bármilyen összegű limit megvásárlása megerősíti, hogy azokat teljes egészében a voicebot fájlokra kívánja felhasználni.

3.12. A Szolgáltatás tárolja a regisztrált Felhasználó hangfájljait az elmúlt harminc (30) napban. A nem regisztrált felhasználók számára a fájlok tárolási ideje 24 óra. A regisztrált felhasználók 30 (harminc) napnál régebbi fájltörténete visszavonhatatlanul törlődik a Szolgáltatás adatbázisából, és nem lesz elérhető sem a Felhasználó, sem a Szolgáltatás adminisztrációja számára.

4. Szinkronizált szöveg használata

4.1. A szolgáltatáson keresztül történő hangfelvételhez https://voicebot.su/ Használatára nincsenek korlátozások. Ön teljes mértékben jogosult a kapott fájlokkal korlátozás nélkül rendelkezni, beleértve a kereskedelmi célú felhasználást is. Nem sértheti azonban a szinkronizált szöveg szerzői jogait.

5. Az üzemeltető a Felhasználó alábbi személyes adatait kezelheti

5.1. E-mail cím;

5.2. A weboldal internetes statisztikai szolgáltatások (Yandex Metrika és Google Analytics és mások) segítségével személytelen látogatói adatokat is gyűjt és feldolgoz (beleértve a cookie-kat).

5.3. A fenti adatokat a továbbiakban a Szabályzatban együttesen Személyes adatoknak nevezzük.

6. A személyes adatok feldolgozásának céljai

6.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozásának célja a Felhasználó tájékoztatása e-mail küldésével; polgári jogi szerződések megkötése, végrehajtása és megszüntetése; a Felhasználó számára a weboldalon található szolgáltatásokhoz, információkhoz és/vagy anyagokhoz való hozzáférés biztosítása; digitális termékek vásárlása érmék formájában a voicebot.su-tól.

6.2. Az Üzemeltető jogosult arra is, hogy a Felhasználónak értesítéseket küldjön új termékekről és szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról és különböző eseményekről. A felhasználó bármikor megtagadhatja a tájékoztató üzenetek fogadását az Üzemeltetőnek küldött e-mailben. admin@voicebot.su a "Leiratkozás az új termékekről és szolgáltatásokról, valamint a különleges ajánlatokról szóló értesítésekről" jelöléssel.

6.3. A webstatisztikai szolgáltatásokon keresztül gyűjtött anonimizált felhasználói adatokat arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a felhasználók webhelyen végzett tevékenységeiről, valamint hogy javítsuk a webhely és annak tartalmának minőségét.

7. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

7.1. Az üzemeltető csak akkor kezeli a Felhasználó személyes adatait, ha a Felhasználó a weboldalon található speciális űrlapokon keresztül saját maga tölti ki és/vagy küldi el a személyes adatokat. https://voicebot.su/. A vonatkozó űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak az Üzemeltető részére történő elküldésével a Felhasználó kifejezi hozzájárulását a jelen Szabályzathoz.

7.2. Az üzemeltető anonimizált adatokat dolgoz fel a Felhasználóról abban az esetben, ha a Felhasználó böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik (a cookie-k mentése és a JavaScript technológia használata engedélyezett).

8. A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, továbbítására és egyéb feldolgozására vonatkozó eljárás

Az Üzemeltető által feldolgozott személyes adatok biztonságát a személyes adatok védelme terén alkalmazandó jogszabályok követelményeinek teljes körű végrehajtásához szükséges jogi, szervezési és technikai intézkedések végrehajtása biztosítja.

8.1. Az üzemeltető gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

8.2. Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik.

8.3. Amennyiben a Felhasználó a személyes adataiban bármilyen pontatlanságot észlel, a Felhasználó saját maga frissítheti azokat az Üzemeltetőnek az Üzemeltető e-mail címére küldött értesítéssel. admin@voicebot.su "Személyes adatok frissítése" jelöléssel.

8.4. A személyes adatok feldolgozásának időtartama korlátlan. A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását az Üzemeltetőnek az Üzemeltető e-mail címére küldött értesítéssel. admin@voicebot.su "A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

9.1. Az üzemeltető biztosítja, hogy az a külföldi ország, amelynek területére a személyes adatok továbbítását tervezik, a személyes adatok határokon átnyúló továbbításának megkezdése előtt megbízható védelmet biztosít a személyes adatok érintettjeinek jogai számára.

9.2. A személyes adatok határokon átnyúló továbbítására olyan külföldi országokba, amelyek nem felelnek meg a fent említett követelményeknek, csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok érintettje írásban hozzájárul személyes adatainak határokon átnyúló továbbításához és/vagy annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelyben a személyes adatok érintettje részt vesz.

10. Számla

10.1. Több fiók létrehozása tilos.

11. Záró záradékok

11.1. A felhasználó a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást kaphat, ha e-mailben kapcsolatba lép az Üzemeltetővel. admin@voicebot.su.

11.2. Ez a dokumentum tükrözi az Üzemeltető személyesadat-feldolgozási politikájának minden változását. A szabályzat határozatlan ideig érvényes, amíg egy új változat helyébe nem lép.

11.3. A szabályzat aktuális változata szabadon hozzáférhető az interneten a következő címen https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Bejelentkezés
Bejelentkezés
Belépés a:
Jelszó visszaállítása
Visszaállítás
Regisztráció
frissítés

Feliratkozás
Regisztráljon a:
Letöltés ...