Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

Šī datu apstrādes politika ir sagatavota saskaņā ar 27.07.2006. federālā likuma prasībām. №152-ФЗ "Par personas datiem" un nosaka personas datu apstrādes kārtību un personas datu drošības nodrošināšanas pasākumus, ko veic šīs vietnes administrācija (turpmāk - Operators).

1. Operators par savas darbības svarīgāko mērķi un nosacījumu uzskata cilvēktiesību un pilsonisko tiesību un brīvību ievērošanu personas datu apstrādē, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.

1.2. Šī Operatora personas datu apstrādes politika ("Politika") attiecas uz visu informāciju, ko Operators var iegūt par tīmekļa vietnes apmeklētājiem. https://voicebot.su/.

2. Pamatjēdzieni, kas izmantoti politikā

2.1. Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datortehnoloģijas;

2.2. Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu apturēšana (ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai noskaidrotu personas datus);

2.3. Tīmekļa vietne - grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datubāzu kopums, kas ir pieejams internetā, izmantojot tīkla adresi. https://voicebot.su/;

2.4. Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas ietverts personas datu datubāzēs un nodrošina informācijas tehnoloģijas un tehniskos līdzekļus to apstrādei;

2.5. Personas datu deidentificēšana ir darbība, kas neļauj bez papildu informācijas izmantošanas noteikt, vai personas dati pieder konkrētam lietotājam vai citam personas datu subjektam;

2.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas ar vai bez automatizācijas izmantošanas tiek veikta ar personas datiem, ieskaitot personas datu vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, grozīšanu), ieguvi, izmantošanu, nosūtīšanu (izplatīšanu, sniegšanu, piekļuvi), anonimizēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu;

2.7. Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas patstāvīgi vai kopā ar citām personām organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķi, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veicamās darbības (operācijas);

2.8. Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu vietnes lietotāju. https://voicebot.su/;

2.9. Lietotājs - jebkurš vietnes apmeklētājs https://voicebot.su/;

2.10. Personas datu sniegšana ir personas datu izpaušana noteiktai personai vai noteiktam personu lokam;

2.11. Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir izpaust personas datus neierobežotam personu lokam (personas datu nodošana) vai iepazīstināt ar personas datiem neierobežotu personu loku, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, ievietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuves nodrošināšana personas datiem jebkādā citā veidā;

2.12. Personas datu pārrobežu nosūtīšana - personas datu nosūtīšana ārvalstī ārvalstu iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu uzņēmumam;

2.13. Personas datu iznīcināšana - jebkura darbība, ar kuru personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti, nespējot turpmāk atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā, un (vai) iznīcināti materiālie datu nesēji ar personas datiem.

3. Balss pārraides ierobežojumu iegāde

3.1. Abonements dublēšanai. Jebkurš rubļu skaits ir balss abonements ar lietošanas ierobežojumu. Abonementa izmantošanas ierobežojumu nosaka rubļu summa un to izmantošanas tarifi, kas norādīti lapā. https://voicebot.su/price/

3.2. Iegādājoties abonementu dublēšanai, abonents piekrīt, ka saskaņā ar Krievijas Federācijas Civilkodeksa 429.4. pantu viņš/viņa maksās par abonementu neatkarīgi no tā, vai abonementam atbilstošie pakalpojumi ir pieprasīti, un ka par daļēji vai pilnībā neizmantotu abonementu nauda netiks atmaksāta.

3.3. Balss norādījumu abonements ir derīgs 186 dienas pēc iegādes. Ja abonents neizmanto iegādātos limitus 365 dienu laikā, tie tiek anulēti.

3.4. Iegādājoties jebkuru limitu daudzumu, jūs pievienojaties šim abonēšanas līgumam.

3.5. Apmaksājot skaņu ieraksta abonementu, lietotājs apstiprina, ka ir pilnībā iepazinies ar šiem noteikumiem un piekrīt tiem.

3.6. Maksājot par abonementa dublēšanu, lietotājs apstiprina, izlasījis informāciju par pakalpojumu, pārbaudījis pakalpojuma darbību un, pamatojoties uz testa rezultātiem, pakalpojums atbilst viņa gaidītajam (tostarp iespējām un darba kvalitātei).

3.7. Dienests nosaka ierobežojumus dublēšanai. Roubles ir ekvivalents teksta runas stāstījuma rakstzīmju ierobežojumam. Likme rubļos par lapā ierakstīto rakstzīmju skaitu https://voicebot.su/price/.

3.8. Pakalpojuma testa likme ir 5 rubļi. Pēc reģistrācijas un konta aktivizēšanas lietotāja iekšējais konts tiek papildināts par 20 rubļiem bez maksas.

3.9. Mēs iesakām Lietotājam izmantot 20 bezmaksas rubļus, kas tiek izsniegti pēc reģistrācijas, lai pārliecinātos, ka Pakalpojums pilnībā atbilst Lietotāja vēlmēm.

3.9.1. Lietotāja veiktā samaksa apliecina, ka viņš ir pārbaudījis Pakalpojuma darbu (tostarp darba iespējas un kvalitāti).

3.9.2. Rubļi tiek ieskaitīti kontā uzreiz pēc maksājuma veikšanas.

3.10. Limitu iegādes fakts ir apliecinājums tam, ka Lietotājs ir apmierināts ar ierunātā teksta kvalitāti un vēlas 186 dienu laikā izlietot piešķirto limitu balss ierunāšanai.

3.11. Neizmantotie rubļi netiek atmaksāti, jo, iegādājoties jebkuru limitu summu, jūs apliecināt, ka plānojat tos pilnībā izmantot balss botu failiem.

3.12. Pakalpojums saglabā reģistrētā Lietotāja audio failus par pēdējām trīsdesmit (30) dienām. Nereģistrētiem Lietotājiem faila glabāšanas laiks ir 24 stundas. Reģistrēto Lietotāju datņu vēsture, kas ir vecāka par 30 (trīsdesmit) dienām, tiek neatgriezeniski dzēsta no Pakalpojuma datubāzes un nav pieejama ne Lietotājam, ne Pakalpojuma administrācijai.

4. Dublētā teksta izmantošana

4.1. Balss ierakstam, izmantojot pakalpojumu https://voicebot.su/ Tās izmantošanai nav ierobežojumu. Jums ir pilnīgas tiesības rīkoties ar saņemto failu bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp komerciālai lietošanai. Tomēr jūs nedrīkstat pārkāpt dublētā teksta autortiesības.

5. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus.

5.1. E-pasta adrese;

5.2. Tīmekļa vietne vāc un apstrādā arī bezpersoniskus apmeklētāju datus (tostarp sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrika un Google Analytics un citus).

5.3. Iepriekš minētie dati turpmāk politikā kopā tiek saukti par personas datiem.

6. Personas datu apstrādes mērķi

6.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir informēt Lietotāju, nosūtot e-pasta vēstules; noslēgt, izpildīt un izbeigt civiltiesiskos līgumus; nodrošināt Lietotājam piekļuvi tīmekļa vietnē ietvertajiem pakalpojumiem, informācijai un/vai materiāliem; iegādāties digitālās preces monētu veidā no voicebot.su.

6.2. Operatoram ir tiesības arī sūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informatīvos ziņojumus, nosūtot e-pastu Operatoram. admin@voicebot.su ar atzīmi "Atteikties no paziņojumiem par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem".

6.3. Anonimizētus lietotāju datus, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāju darbībām tīmekļa vietnē un uzlabotu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti.

7. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

7.1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs pats aizpilda un/vai nosūta personas datus, izmantojot īpašas formas, kas atrodas tīmekļa vietnē. https://voicebot.su/. Aizpildot attiecīgās veidlapas un/vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs izsaka savu piekrišanu šai politikai.

7.2. Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

8. Personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un citas apstrādes procedūra

Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā īstenotu piemērojamo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.

8.1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.

8.2. Jūsu personas dati nekādos apstākļos netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas notiek saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8.3. Gadījumā, ja tiek konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs tos var atjaunināt pats, nosūtot paziņojumu Operatoram uz Operatora e-pasta adresi. admin@voicebot.su ar atzīmi "Personas datu atjaunināšana".

8.4. Personas datu apstrādes periods ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram paziņojumu pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi. admin@voicebot.su Ar "Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Personas datu pārrobežu nosūtīšana

9.1. Pārzinis nodrošina, ka ārvalsts, uz kuras teritoriju paredzēts nosūtīt personas datus, nodrošina personas datu subjektu tiesību uzticamu aizsardzību pirms personas datu pārrobežu nosūtīšanas uzsākšanas.

9.2. Personas datu pārrobežu nosūtīšana uz ārvalstīm, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var notikt tikai tad, ja personas datu subjekts rakstiski piekrīt savu personas datu pārrobežu nosūtīšanai un/vai līguma izpildei, kura puse ir personas datu subjekts.

10. Konts

10.1. Vairāku kontu izveide ir aizliegta.

11. Nobeiguma klauzulas

11.1. Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu. admin@voicebot.su.

11.2. Šajā dokumentā tiks atspoguļotas visas izmaiņas Operatora personas datu apstrādes politikā. Šī politika ir spēkā neierobežotu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

11.3. Šīs politikas pašreizējā versija ir brīvi pieejama internetā šādā adresē https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Piesakieties
Piesakieties
Ieejiet, izmantojot:
Atjaunot paroli
Atjaunot
Reģistrācija
atjauninājums

Reģistrējieties
Reģistrējieties, izmantojot:
Lejupielāde ...