Termeni și condiții de utilizare

1. Termeni generali

Această politică de prelucrare a datelor a fost elaborată în conformitate cu cerințele Legii federale din 27.07.2006. №152-ФЗ "Despre datele cu caracter personal" și determină ordinea de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal, întreprinse de Administrația acestui site (în continuare - Operator).

1. Operatorul consideră că cel mai important obiectiv și cea mai importantă condiție a activităților sale este respectarea drepturilor și libertăților umane și civile în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului la viață privată, a secretelor personale și de familie.

1.2. Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a Operatorului (denumită în continuare "Politica") se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului web. https://voicebot.su/.

2. Concepte de bază utilizate în cadrul politicii

2.1. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul tehnologiei informatice;

2.2. Blocarea datelor cu caracter personal - suspendarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru a clarifica datele cu caracter personal);

2.3. Site web - un set de materiale grafice și informaționale, precum și programe pentru calculatoare și baze de date, puse la dispoziție pe Internet la o adresă de rețea https://voicebot.su/;

2.4. Sistem informatic de date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținute în baze de date de date cu caracter personal și care furnizează tehnologia informației și mijloacele tehnice pentru prelucrarea acestora;

2.5. De-identificarea datelor cu caracter personal este o acțiune care face imposibilă determinarea, fără utilizarea de informații suplimentare, a faptului că datele cu caracter personal aparțin unui anumit utilizator sau unui alt subiect de date cu caracter personal;

2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu sau fără utilizarea automatizării cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), anonimizarea, blocarea, eliminarea, distrugerea datelor cu caracter personal;

2.7. Operatorul - un organism de stat, o autoritate municipală, o entitate juridică sau o persoană fizică, independent sau împreună cu alte persoane, care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilește scopul datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele cu caracter personal;

2.8. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care se referă direct sau indirect la un utilizator specific sau identificabil al site-ului web. https://voicebot.su/;

2.9. Utilizator - orice vizitator al site-ului web https://voicebot.su/;

2.10. Furnizarea de date cu caracter personal este actul de a dezvălui date cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;

2.11. Difuzarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal către o serie nedeterminată de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele cu caracter personal către o serie nelimitată de persoane, inclusiv dezvăluirea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea în rețelele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la datele cu caracter personal în orice alt mod;

2.12. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal - transferul de date cu caracter personal într-o țară străină către o autoritate străină, o persoană fizică străină sau o entitate străină;

2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune prin care datele cu caracter personal sunt distruse iremediabil, cu imposibilitatea de a restabili ulterior conținutul datelor cu caracter personal în sistemul informatic al datelor cu caracter personal și (sau) distrugerea datelor cu caracter personal pe suport material.

3. Achiziționarea de limite de voce din off

3.1. Abonament pentru dublaj. Orice număr de ruble reprezintă un abonament la un voiceover cu o limită de utilizare. Limita de utilizare a unui abonament este determinată de suma de ruble și de tarifele de utilizare a acestora, care sunt afișate pe pagină. https://voicebot.su/price/

3.2. Prin achiziționarea unui abonament pentru dublaj, abonatul este de acord că, în conformitate cu articolul 429.4 din Codul civil al Federației Ruse, va plăti pentru abonament indiferent dacă serviciile corespunzătoare abonamentului sunt sau nu solicitate și că nu există nici o rambursare pentru abonamentul neutilizat în totalitate sau parțial.

3.3. Abonamentul pentru indicațiile vocale este valabil timp de 186 de zile de la cumpărare. În cazul în care abonatul nu utilizează limitele achiziționate în termen de 365 de zile, acestea sunt anulate.

3.4. Prin achiziționarea oricărei cantități de limite, vă alăturați acestui contract de abonament.

3.5. Prin plata unui abonament la coloana sonoră, utilizatorul confirmă că a citit în întregime și că este de acord cu aceste reguli.

3.6. Plata pentru un abonament de dublaj, Utilizatorul confirmă, a citit informațiile despre serviciu, a verificat activitatea Serviciului și, pe baza rezultatelor testului Serviciul îndeplinește așteptările sale (inclusiv capacitățile și calitatea muncii).

3.7. Serviciul stabilește limite privind dublarea. Ruble este echivalentul limitei de caractere pentru o narațiune text-to-speech. Tariful în ruble pentru numărul de caractere înregistrate pe pagină https://voicebot.su/price/.

3.8. Serviciul are o taxă de testare de 5 ruble. După înregistrarea și activarea contului, contul intern al utilizatorului este alimentat gratuit cu 20 de ruble.

3.9. Recomandăm Utilizatorului să utilizeze 20 de ruble gratuite oferite după înregistrare pentru a se asigura că Serviciul corespunde pe deplin așteptărilor Utilizatorului.

3.9.1. Plata de către utilizator confirmă faptul că acesta a verificat activitatea Serviciului (inclusiv caracteristicile și calitatea muncii).

3.9.2. Rublele sunt creditate în cont imediat după efectuarea plății.

3.10. Cumpărarea limitelor este o confirmare a faptului că utilizatorul este mulțumit de calitatea voice-over-ului și că este dispus să utilizeze limita prevăzută pentru voice-over în termen de 186 de zile.

3.11. Nu există rambursări pentru rublele necheltuite, deoarece achiziționarea oricărei cantități de limite confirmă faptul că intenționați să le folosiți în întregime pentru fișierele voicebot.

3.12. Serviciul stochează fișierele audio ale utilizatorului înregistrat pentru ultimele treizeci (30) de zile. Pentru utilizatorii neînregistrați, durata de stocare a fișierelor este de 24 de ore. Istoricul fișierelor pentru utilizatorii înregistrați mai vechi de 30 (treizeci) de zile va fi eliminat irevocabil din baza de date a Serviciului și nu va fi disponibil nici pentru utilizator, nici pentru administrația Serviciului.

4. Utilizarea unui text dublat

4.1. Pentru voiceover-ul dvs. prin intermediul serviciului https://voicebot.su/ Nu există restricții privind utilizarea acestuia. Aveți dreptul deplin de a dispune de fișierul pe care l-ați primit, fără nicio restricție, inclusiv pentru utilizare comercială. Cu toate acestea, nu trebuie să încălcați drepturile de autor ale textului dublat în sine.

5. Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale utilizatorului

5.1. Adresa de e-mail;

5.2. De asemenea, site-ul web colectează și prelucrează date impersonale despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) folosind servicii de statistică pe internet (Yandex Metrika și Google Analytics și altele).

5.3. Datele menționate mai sus sunt denumite în continuare, în cadrul Politicii, în mod colectiv, date cu caracter personal.

6. Scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal

6.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este de a informa Utilizatorul prin trimiterea de e-mail-uri; de a încheia, executa și rezilia contracte civile; de a oferi Utilizatorului acces la serviciile, informațiile și/sau materialele conținute pe site; de a achiziționa bunuri digitale sub formă de monede de pe voicebot.su.

6.2. Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite utilizatorului notificări cu privire la produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative, trimițând un e-mail către Operator. admin@voicebot.su marcați "Dezabonare de la notificări privind produse și servicii noi și oferte speciale".

6.3. Datele anonime ale utilizatorilor colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site-ul web și pentru a îmbunătăți calitatea site-ului web și a conținutului acestuia.

7. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai dacă Utilizatorul completează și/sau trimite singur datele cu caracter personal prin intermediul unor formulare speciale aflate pe site. https://voicebot.su/. Prin completarea formularelor relevante și/sau prin trimiterea datelor sale personale către operator, utilizatorul își exprimă consimțământul cu privire la această politică.

7.2. Operatorul prelucrează date anonime despre utilizator în cazul în care acest lucru este permis în setările browser-ului utilizatorului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).

8. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte prelucrări de date cu caracter personal

Siguranța datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Operator, este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice, necesare pentru implementarea deplină a cerințelor legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

8.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal.

8.2. Datele dvs. personale nu vor fi transferate în niciun caz către terțe părți, cu excepția cazului în care se respectă legislația aplicabilă.

8.3. În cazul identificării unor inexactități în datele cu caracter personal, utilizatorul le poate actualiza singur, trimițând o notificare Operatorului la adresa de e-mail a acestuia. admin@voicebot.su marcat "Actualizarea datelor cu caracter personal".

8.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând Operatorului o notificare prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului. admin@voicebot.su Cu "Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

9.1. Operatorul se asigură că țara străină pe teritoriul căreia se intenționează să aibă loc transferul de date cu caracter personal asigură o protecție adecvată a drepturilor persoanelor vizate înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal.

9.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal către țări străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate avea loc numai dacă persoana vizată își dă consimțământul în scris pentru transferul transfrontalier al datelor sale cu caracter personal și/sau pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte.

10. Cont

10.1. Este interzisă crearea de conturi multiple.

11. Clauze finale

11.1. Utilizatorul poate primi orice clarificări cu privire la aspecte legate de prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail. admin@voicebot.su.

11.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului. Politica este valabilă pe termen nelimitat până când este înlocuită cu o nouă versiune.

11.3. Versiunea actuală a acestei politici este disponibilă gratuit pe internet la adresa https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Autentificare
Autentificare
Intrați prin:
Restaurați parola
Restaurați
Înregistrare
actualizare

Înscrieți-vă
Înregistrați-vă prin:
Descărcarea ...