Авторски права и авторско право

Използване и разпространение на файлове

Сайтът voicebot.su принадлежи към свободните интернет ресурси, информация и съдържание, което е със свободен достъп.

Всички аудиофайлове, налични в voicebot.su, са взети от свободни и отворени източници или от източници, сайтове, носители и други ресурси, които са свободни или се идентифицират като такива.

Този материал, защитен с авторско право, е предназначен единствено за частно, изследователско слушане, без възможност за по-нататъшна употреба.

Администрацията на сайта винаги се грижи да публикува възможно най-безопасното съдържание от гледна точка на защитата на авторските права.

Въпреки това, когато изтегляте аудиофайлове от сайта, трябва да помните, че чрез публикуване на материалите в собствените си ресурси или в други ресурси, които не са ваша собственост, както и чрез публично използване, копиране, публикуване, излъчване и използване на аудиофайлове за търговски цели, всички възможни последствия и рискове, свързани с третирането на тези носители на права, поемате сами!

Публичното възпроизвеждане и онлайн излъчване от страниците на сайта на идентифицирания автор на аудио съдържание - е забранено!

Ние не лицензираме, не правим никакви изявления или гаранции относно пригодността на всяко аудиосъдържание като "абсолютно безплатно" или "свободно за използване".

За използването на музика в Youtube

За да използвате музика и звуци в Youtube, може да се нуждаете от допълнителни права или да трябва да добавите авторско право в описанието!

Документи и връзки назад

Не предоставяме никакви официални лицензи или други документи за използване на аудио материали, получени от сайта.

Поставяйки връзка към нашия сайт (или самия файл, получен от нашия сайт) на свои собствени ресурси или ресурси на трети страни, вие поемате цялата отговорност за евентуални претенции от страна на истинските носители на авторските права!

Политика за DMCA

Ако смятате, че някой материал, публикуван на voicebot.su, нарушава авторските ви права, можете да изпратите известие с молба да премахнете материала или да затворите достъпа до страницата със спорния материал в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA).

Влезте в системата
Влезте в системата
Влезте чрез:
Възстановяване на парола
Възстановяване на
Регистрация
актуализация

Регистрирайте се
Регистрирайте се чрез:
Изтегляне на ...