Autorské práva a autorské práva

Používanie a distribúcia súborov

Stránka voicebot.su patrí medzi voľne dostupné internetové zdroje, informácie a obsah.

Všetky zvukové súbory dostupné na stránke voicebot.su boli prevzaté zo slobodných a otvorených zdrojov alebo zo zdrojov, stránok, nosičov a iných zdrojov, ktoré sú slobodné alebo sa ako také označujú.

Tento materiál chránený autorskými právami je určený výlučne na súkromné, prieskumné počúvanie bez možnosti ďalšieho použitia.

Správa stránky vždy dbá na to, aby bol obsah z hľadiska ochrany autorských práv čo najbezpečnejší.

Pri sťahovaní zvukových súborov z tejto stránky však musíte mať na pamäti, že publikovaním materiálov na vlastných zdrojoch alebo iných zdrojoch, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve, ako aj verejným používaním, kopírovaním, publikovaním, vysielaním a používaním zvukových súborov na komerčné účely, všetky možné dôsledky a riziká spojené so zaobchádzaním s týmito držiteľmi práv znášate sami!

Verejné prehrávanie a online vysielanie zo stránok webu s identifikovaným audio obsahom autora - je zakázané!

Neudeľujeme licencie, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky o vhodnosti akéhokoľvek zvukového obsahu ako "úplne bezplatného" alebo "voľného na používanie".

O používaní hudby v službe Youtube

Ak chcete použiť hudbu a zvuky na portáli Youtube, možno budete potrebovať ďalšie práva alebo budete musieť pridať autorské práva do popisu!

Dokumenty a odkazy späť

Neudeľujeme žiadne oficiálne licencie ani iné dokumenty na používanie zvukových materiálov získaných z tejto stránky.

Umiestnením odkazu na našu stránku (alebo samotného súboru získaného z našej stránky) na svoje vlastné zdroje alebo zdroje tretích strán preberáte všetku zodpovednosť za prípadné nároky skutočných držiteľov autorských práv!

Zásady DMCA

Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál uverejnený na stránke voicebot.su porušuje vaše autorské práva, môžete v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zaslať oznámenie s výzvou na odstránenie materiálu alebo uzavretie prístupu k stránke so sporným materiálom.

Prihlásiť sa
Prihlásiť sa
Vstúpte prostredníctvom:
Obnovenie hesla
Obnovenie
Registrácia
aktualizácia

Zaregistrujte sa
Zaregistrujte sa prostredníctvom:
Stiahnutie stránky ...